REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Vyplňte prosím následující formulář všemi potřebnými údaji.

Vaše reklamace bude vyřešena do 30ti dnů dle §620 odst.1 Občanského zákoníku.

Jméno zákazníka
Číslo objednávky
Číslo faktury
Telefon
E-mail
Fotodokumentace

Důvod reklamace: